Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 การบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ 5297
22 TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 3001
23 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 3469
24 วัฒนธรรมความปลอดภัย เชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วย VISION ZERO 3584
25 ความปลอดภัยสำหรับยอดหัวหน้างาน 3961
26 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 5541
27 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 2977
28 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 3191
29 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 5531
30 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 8844
31 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 12333
32 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 5062
33 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 47660
34 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 4924
35 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 23552
36 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 12929
37 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 3978
38 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 4641
39 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 5722
40 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 17181
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL