Facebook
banner_news-shawpat.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อความปลอดภัย ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 150,000 บาท 866
22 ขอประกาศรายชื่อ "สถานประกอบกิจการ" ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ Vision Zero ประจำปี 2564 407
23 ขอประกาศรายชื่อ “พี่เลี้ยง” ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ Vision Zero ประจำปี 2564 389
24 บุคลากรสมาคมเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิท 19 เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งในสถานที่ทำงานและนอกสถานที่ทำงาน 456
25 ให้สร้างสุข ปลุกพลัง สร้างสรรค์สังคม 345
26 รับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ Vision Zero ปี 2564 (โครงการต่อเนื่อง) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เคยเข้าร่วมโครงการ 473
27 ขอเชิญสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ VISION ZERO ปี 2564 (สำหรับ SME ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ) 1216
28 ประกาศผลรางวัล Thailand Vision Zero Award 2020 สำหรับสถานศึกษา 1189
29 Facebook LIVE ประกาศฉบับใหม่ของกรมสวัสดิการฯ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ในราชกิจจานุเบกษา 11 มีนาคม 2564 819
30 สมาคมเข้าร่วมประชุมออนไลน์กับกพร.และ ISSA Mining เพื่อหารือแนวทางการจัดอบรมหลักสูตร Vision Zero 829
31 ประกาศยกเลิกการจัดงานกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Safety Thailand Run 2020 1403
32 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ ISSA Mining 861
33 SHAWPAT ปิดรับบริจาคปฏิทินเก่า ในแคมเปญ “ปฎิทินปันสุข SHAWPAT ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์” 722
34 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “Vision Zero Proactive Leading Indicators” 733
35 ประกาศผลรางวัล Thailand Vision Zero Award 2020 (โครงการต่อเนื่อง) 914
36 ตัวแทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เข้าหารือกับสมาคมฯเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย 723
37 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสสปท. ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา 603
38 เข้าพบกับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อหารือ การจัดกิจกรรม “ปฏิทินปันสุข SHAWPAT ส่งรักผ่านอักษรเบลล์” 8689
39 SHAWPAT CSR หนุนโรงเรียนปลอดภัย มอบอุปกรณ์ PPE ช่วยโรงเรียนสายวิชาชีพ 847
40 ขอขอบคุณ บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด และบริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนสิ่งของเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้ปลอดภัย 933
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL