Facebook
banner_news-shawpat.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
101 ขอเชิญสัมมนาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัดและการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 5107
102 ขอเชิญสัมมนา/workshop หัวข้อ "โรคนิวโมโคนิโอซิสและการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฯ 2664
103 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “คุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน” 3839
104 เปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (จป.บริหาร และ คปอ.) 11967
105 ขอเชิญสัมมนา/workshop หัวข้อ "โรคนิวโมโคนิโอซิสและการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฯ 4844
106 ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 3781
107 Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) and Zero-Accident Activities 17063
108 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ SAFETY WEEK 30 6436
109 ขอเชิญพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จป.มือใหม่พบ จป.มือเก่าความปลอดภัยก้าวไกล” 7821
110 ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการและชมนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 30 13480
111 ขอเชิญเข้าร่วมแสดงคูหานิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 30 7267
112 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคการใช้งานรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยก 5729
113 สัมมนาประชาพิเคราะห์การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4265
114 ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่อง เราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์รั่วไหลสารดับเพลิงไพโรเจน 1736
115 ชมรม จป.เมืองพระนารายณ์ร่วมกับสมาคมฯ เปิดอบรมจป.หัวหน้างาน 3581
116 APO จัดโครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ 3818
117 แผนการจัดอบรมภาคใต้ จ.สงขลา ปี 2559 8691
118 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิทยากรประจำปี 2558 3372
119 สภาอุตสาหกรรม จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาคมฯ จัดอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง 3114
120 โครงการ SHAWPAT's Family Day 2559 เพื่อความปลอดภัยสู่สถานศึกษา 5102
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL