Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 72727
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 178041
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 110491
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 78188
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 41728
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 155276
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 21266
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 210661
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 297641
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 16201
11 มาตรฐานสีท่อ 42952
12 อัคคีภัย 110873
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 199825
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 34958
15 เสียงดัง (Noise) 142535
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 19987
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 39192