Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 77233
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 200196
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 115302
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 82705
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 42799
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 164101
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 21604
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 223412
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 306769
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 17049
11 มาตรฐานสีท่อ 44573
12 อัคคีภัย 116504
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 213934
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 35891
15 เสียงดัง (Noise) 148228
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 20521
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 42169