Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 62546
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 139777
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 99269
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 67574
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 38867
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 131812
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 19748
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 176072
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 270959
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 14656
11 มาตรฐานสีท่อ 39581
12 อัคคีภัย 89756
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 169215
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 30278
15 เสียงดัง (Noise) 129049
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 18494
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 31114