Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 69580
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 162597
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 105680
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 74674
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 40751
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 147973
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 20675
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 203455
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 292409
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 15651
11 มาตรฐานสีท่อ 41854
12 อัคคีภัย 102841
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 189822
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 33399
15 เสียงดัง (Noise) 137744
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 19445
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 36470