Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 67036
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 152933
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 102108
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 70868
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 39871
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 140783
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 20270
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 193978
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 285433
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 15100
11 มาตรฐานสีท่อ 40841
12 อัคคีภัย 95437
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 178880
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 31725
15 เสียงดัง (Noise) 133475
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 18977
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 33395