Facebook
banner_news-event.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 มอบของรางวัลและขนมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2828
182 พิธีส่งมอบสถานีเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงาน 1877
183 พิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ 3168
184 3 หน่วยงานหลักร่วมผลักดัน Safety Thailand 2440
185 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2559 2315
186 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APOSHO 32 Interim Committee Meeting 3603
187 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2128
188 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพฯ รุ่นที่ 2 2774
189 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน 2437
190 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาและดูงาน 2492
191 ร่วมแสดงความยินดี Dr.Kazutaka Kogi 2133
192 สัมมนา/Workshop หัวข้อ Pneumonociosis and Fit test for Dust and Gas Masks 2857
193 ร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 2492
194 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล รับมอบงานตำแหน่งนายกสมาคมต่อเนื่องอีกหนึ่งสมัย 4040
195 ร่วมแสดงความยินดี นาย ชัยธนา ไชยมงคล ผอ.สสปท.คนแรก 2313
196 มอบกระเช้าแก่ น.ส.พรรณี ศรียุทธศักดิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 1854
197 พิธีรับมอบโฉนดที่ดินและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ 2767
198 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 2524
199 ประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตเกื้อกูล บริจาคเครื่องสำหรับการสอนและฝึกหัดเพื่อการกระตุกหัวใจอัตโนมัติภายนอก 2988
200 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 2502
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL