Facebook
banner_news-event.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การประชุม "คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอ" ครั้งที่ 1/2565 19
2 SHAWPAT ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมิน Vision Zero (Training Course for Assessor)" 38
3 นายกสมาคมร่วมพิธีเปิดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 69
4 SHAWPAT เดินหน้าพัฒนา Vision Zero สำหรับสถานศึกษา เพื่อดำเนินการให้สถานศึกษาก้าวสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน 111
5 SHAWPAT เข้าร่วมรับฟังการขอรับการสนับสนุนในการส่งเสริมและป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 จากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม 66
6 นายกสมาคม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 182
7 ขอขอบคุณ บริษัท แอลโคเทค จำกัด ที่ให้การสนับสนุนเครื่องฝึกซ้อมกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED 146
8 รองอธิบดีกรมคุ้มครองแรงงานแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 160
9 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565 226
10 นายกสมาคมบรรยายให้กับนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบการ” 264
11 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับโครงการ VISION ZERO เดินหน้าหารือก้าวสู่ High Performance Vision Zero Assessment 186
12 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero 2020 สำหรับสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 335
13 ขอแสดงความยินดีผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง 196
14 นายกสมาคม ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัย 448
15 บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด เข้าพบนายกสมาคมเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 425
16 การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 358
17 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณะผู้บริหารสมาคมฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 498
18 ร่วมอวยพรนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 486
19 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2564 363
20 ร่วมอวยพร นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 359
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL