Facebook
banner_news-event.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 SHAWPAT หน่วยฝึกอบรมชั้นนำด้านความปลอดภัยของประเทศไทย จับมือกับ MOSHPA ประเทศมาเลเซีย เดินหน้าพัฒนางานความปลอดภัย 32
2 SHAWPAT ผู้นำด้านยุทธศาสตร์ Vision Zero ก้าวสู่การเป็น "Vision Zero Experience in Thailand" 76
3 ประชุมชี้เเจงแผนการให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน โครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก " 84
4 SHAWPAT และ ร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย​ (Chula​ Safety​2022) 113
5 SHAWPAT จัดกิจกรรมอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ให้พนักงาน รับมือภัยสุขภาพใกล้ตัว “ภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน” 104
6 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 173
7 SHAWPAT จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "Vision Zero - Train the New Trainers" เพื่อสร้าง "พี่เลี้ยงหน้าใหม่" 180
8 SHAWPAT เดินหน้าพัฒนาศักยภาพ "ผู้สอน" จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "Vision Zero for X-Mentors" 170
9 SHAWPAT ได้มอบ Certificated of Commitment to VISION ZERO และแสดงความยินดี แก่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 153
10 SHAWPAT วางแผนภารกิจหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero "จัดประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ Vision Zero" ครั้งที่ 2/2565 187
11 SHAWPAT ร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐฯ และเอกชน จัดงานเสวนา “ยกระดับสังคมที่ปลอดภัย เพื่อผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน” 146
12 ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 160
13 สัมมนาวิชาการหัวข้อ “Vision Zero วิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่การเป็นผู้นำแห่งยุค” 181
14 สัมมนาวิชาการหัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัย (S-Mark) พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ฯ เพื่อวิถีชีวิตใหม่” 169
15 การประชุม "คณะกรรมการบริหาร VISION ZERO" ครั้งที่ 1/2565 215
16 สมาคมได้มอบใบ Certificate of Commitment to VISION ZERO ให้แก่บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด 347
17 การประชุม "คณะอนุกรรมการบริหารโครงการ Vision Zero กองทุนเงินทดแทน พ.ศ 2565" ครั้งที่ 1/2565 220
18 การประชุม "คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอ" ครั้งที่ 1/2565 229
19 SHAWPAT ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมิน Vision Zero (Training Course for Assessor)" 304
20 นายกสมาคมร่วมพิธีเปิดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 245
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL