Facebook
banner_news-event.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 เข้าร่วมการสัมมนาด้านความปลอดภัยฯ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 1985
182 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2559 1796
183 ร่วมงาน"10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" 1744
184 รับประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1879
185 ร่วมกันถวายถังดับเพลิงเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติปี 2016 1995
186 มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ให้สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1589
187 ร่วมจัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (World Day for Safety and Health at Work) 3354
188 ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยประจำองค์กรภาครัฐว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 1519
189 รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 1969
190 ร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2559 2915
191 เข้าร่วมประชุม Asia Pacific Occupational Safety & Health Organization Conference ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย 1988
192 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2559 2029
193 เยี่ยมชมสถานประกอบกิจการพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำด้านความปลอดภัยฯ 2446
194 เยี่ยมชมสถานประกอบกิจการพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำด้านความปลอดภัยฯ 2065
195 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบกิจการในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1687
196 ร่วมแสดงความยินดี นายสมควร สกุลเทวาพิทักษ์ ผอ.สรพ.พื้นที่ 6 2023
197 รับการตรวจติดตามจาก Team Auditor ของ United Registrar of System (Thailand) 2024
198 ร่วมเป็นเกียรติการลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยฯ และศึกษาดูงาน KOSHA สาธารณรัฐเกาหลี 1985
199 เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ ท่านกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1642
200 สวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 6 2033
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL