Facebook
banner_news-event.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การประชุม "คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอ" ครั้งที่ 1/2565 19
2 SHAWPAT ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมิน Vision Zero (Training Course for Assessor)" 38
3 นายกสมาคมร่วมพิธีเปิดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 69
4 SHAWPAT เข้าร่วมรับฟังการขอรับการสนับสนุนในการส่งเสริมและป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 จากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม 65
5 SHAWPAT เดินหน้าพัฒนา Vision Zero สำหรับสถานศึกษา เพื่อดำเนินการให้สถานศึกษาก้าวสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน 111
6 นายกสมาคม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 182
7 ขอขอบคุณ บริษัท แอลโคเทค จำกัด ที่ให้การสนับสนุนเครื่องฝึกซ้อมกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED 146
8 รองอธิบดีกรมคุ้มครองแรงงานแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 160
9 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565 226
10 นายกสมาคมบรรยายให้กับนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบการ” 264
11 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับโครงการ VISION ZERO เดินหน้าหารือก้าวสู่ High Performance Vision Zero Assessment 186
12 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero 2020 สำหรับสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 335
13 ขอแสดงความยินดีผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง 196
14 นายกสมาคม ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัย 448
15 การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 358
16 บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด เข้าพบนายกสมาคมเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 424
17 ร่วมอวยพรนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 486
18 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณะผู้บริหารสมาคมฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 498
19 ร่วมอวยพร นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 359
20 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2564 363
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL