Facebook       ด้วยศูนย์เทคโนโลยีฯ  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย ) ร่วมกับบริษัท เบทเทอร์-โปรอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด   จะจัดสัมมนา “การบริหารจัดการควบคุมและป้องกันเกี่ยวกับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพพนักงาน”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  คุณภาพอากาศภายในอาคาร การบริหารจัดการอาคารของโรงพยาบาล ,สถานบริการทางการแพทย์, สถาบันการเงิน , สถานประกอบการในอาคารสูง  และอาคารสำนักงานทั่วไป  วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.45 น.  สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ณ  ห้องบุศราคัม ชั้น 32 โรงแรม วินด์เซอร์ สวีทสุขุมวิท 20  ถ.สุขุมวิท  เขตคลองเตย  (ปิดรับสมัครวันที่ 13 มีนาคม 2561)  

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา

  • กลุ่มสถาบันการเงิน สถานประกอบการในอาคารสูง และอาคารสำนักงานทั่วไป
  • กลุ่มโรงพยาบาล และสถานบริการทางการแพทย

รับจำนวนจำกัด 50 คน (ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้หน่วยงานละ 1 ท่าน)

ปิดรับสมัคร


ดาวน์โหลดใบสมัคร


รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนทางออนไลน์


ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ/กำหนดการ


ส่งแบบตอบรับได้ทางโทรสารหรือทางอีเมล์ 

  • หมายเลขโทรสาร 0 2880 4591 
  • อีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับการเข้าร่วมสัมมนา เมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มตามจำนวน 50 คนก่อนถึงกำหนดวันสุดท้าย


ติดต่อสอบถามข้อมูล

  •  ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

  • โทร : 0 2884 1852 ต่อ 401-409  (คุณอภิกฤตย์)

  • โทรสาร. 0 2880 4591