Facebook
     สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ ปีที่ 30 พร้อมกับพิธีเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยภาคปฏิบัติ และพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานใหม่สมาคมฯ ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ที่ปรึกษา กรรมการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมงานอย่างคับคั่ง​