Facebook

        สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย )  ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครังที 31  "Safety Thailand, Safety Together"  วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560  ณ ฮอลล์ E 103 และ E 104 ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร(คลิ๊กที่ไฟล์ภาพเพื่อโหลดภาพขนาดใหญ่)รับส่วนลดทันที 500 บาท จากราคา 3,000 ลดเหลือ 2,500 บาท

 • เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

 • ได้รับวุฒิบัตรรับรองการเข้าสัมมนางานความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 31 ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าสัมมนาวิชาการ


อัตราค่าลงทะเบียน  ( 3 วัน ต่อ 1 ท่าน )

รายละเอียด

จำนวนเงิน

VAT 7 %

ชำระสุทธิ

  ชำระเงินภายในวันที่  16 มิ.ย. 60

2,336.45

163.55

2,500

  ชำระเงินวันที่ 17 มิ.ย. 60 –  28 มิ.ย.60  และ หน้างาน

2,803.74

196.26

3,000


รายละเอียดการชำระเงิน

  (สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งของกรมสรรพากร  ที่ ท.ป.4/2528)

 • เช็ค  สั่งจ่าย “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)”
  Safety  and Health at Work Promotion Association  (Thailand)

 • โอนเข้าบัญชี   สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
    ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์  เลขที่ 2 110 609 282     สาขาตลิ่งชัน

กรุณาแฟกซ์ใบสมัครและเอกสารการชำระเงินมาที่เบอร์

 • 02-884-1852  ต่อ 210  , 02-448-5556    หรืออีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน  (ภายในวันที่  16 มิ.ย. 60 )

 1. ชำระเงินภายในวันที่   16  มิ.ย. 60

 2. กรณีโอนเงิน ให้แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่สมาคมฯ  เบอร์แฟกซ์  02-884-1852 ต่อ 210 , 02-448-5556  หรือทาง   E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  สมาคมฯ จะส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ไปให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

 3. ลงทะเบียน เซ็นชื่อขอรับบัตรและเอกสารเข้าห้องสัมมนาในวันงาน เวลา 07.00 - 09.00 น.


ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงินค่าสัมมนา ตั้งแต่วันที่  17 มิ.ย.60 – 28  มิ.ย.60 และลงทะเบียนหน้างาน

 1. ชำระเงิน  (วันที่ 17  มิ.ย. 60 – 28 มิ.ย.60 )
  กรณีโอนเงิน ให้แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่สมาคมฯ เบอร์แฟกซ์  02-884-1852 ต่อ 210 ,02-448-5556 หรือทาง   E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  นำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงอีกครั้ง ณ จุดลงทะเบียนเพื่อขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

 2. ลงทะเบียนและชำระเงินหน้างาน (วันที่ 29 มิ.ย.60 )
  จะได้รับใบรับเงินชั่วคราว (นำใบรับเงินชั่วคราวมาติดต่อขอรับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี วันที่  30 มิ.ย. - 1  ก.ค. 60 / เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ จุดลงทะเบียน)

 3. ลงทะเบียน เซ็นชื่อขอรับบัตรและเอกสารเข้าห้องสัมมนาในวันงาน   เวลา 07.00 - 09.00 น.


กรณีที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถส่งเอกสารการชำระเงินภายในวันที่ 27 มิ.ย. 60

ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงอีกครั้ง  ณ  จุดลงทะเบียน ที่ช่อง "ยังไม่ชำระเงิน"


การแก้ไขใบเสร็จ ติดต่อจุดลงทะเบียนหน้างานระหว่างวันที่   30 มิ.ย. - 1  ก.ค. 60   เวลา 13.00 – 15.00 น. หรือ ณ สมาคมฯ  ในวันเวลาทำการ


สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ

 1. เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการได้ทุกห้อง
 2. ได้รับเอกสารประกอบการสัมมนา กระเป๋าเอกสาร
 3. ได้รับวุฒิบัตรผู้เข้าสัมมนาในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครังที 31
 4. อาหารกลางวัน 1 มื้อและของว่าง  2  มื้อต่อวัน
 5. ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครังที 31


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

โทรศัพท์    0-2884-1852 , 0-2880-4803   ต่อ   301 – 306 , 201 - 214

โทรสาร     0-2884-1852  ต่อ 210 , 02-448-5556