Facebook
ภาพบรรยากาศทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 จัดโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)


คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายภาพ