Facebook

ทำไมต้องเข้าสัมมนาและ workshop   “Seven  Golden   Rules  to  Implement  the Vision Zero Strategy”  ?

 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การป้องกันอุบัติเหตุกับผู้สอนซึ่งเป็นชาวเยอรมัน (บรรยายอังกฤษ-แปลไทย) ที่มีประสบการณ์จากการทำงานด้านความปลอดภัยโดยตรง
 • Seven  Golden   Rules  ได้รับการออกแบบและได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับทุกประเภทกิจการในหลายๆ บริษัทเพื่อการลดอุบัติเหตุในเชิงป้องกัน
 • Seven  Golden   Rules  คือเครื่องมือนำไปสู่กลยุทธ์การลดอุบัติเหตุโดยรวมขององค์กร
 • ISSA  เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ได้รับความเชื่อถือในด้านความปลอดภัยมีสมาชิกมากกว่า 150 ประเทศ มีสำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  (ดูข้อมูล  www.issa.int/en_GB/contact)


สุดคุ้มกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่องมือลดอุบัติเหตุในเชิงป้องกันพร้อมกับได้รับวุฒิบัตรภาษาอังกฤษออกโดยสมาคมฯ และ ISSA
เซ็นรับรองโดยนายกสมาคมฯ และวิทยากรผู้สอนCourse Preview:*

Accidents at work or in road traffic and occupational illnesses are neither fateful nor unavoidable – they always have causes. When we work together to eliminate these causes, accidents and occupational illnesses can be prevented.


The new ISSA prevention strategy for the implementation VISION ZERO is intended to design the working environment in companies, in operations, in production facilities and on construction sites so that nobody is killed at work nor suffers injuries or illnesses that are so severe that they result in the lifelong impairment of health. The strategy is based on the conviction that every accident is ultimately preventable if the right steps are taken in advance.


The benefits of a safe and healthy operation are self-evident. Successful prevention not only avoids human suffering and protects our most valuable asset – our health and physical integrity. Prevention also has a positive impact on the motivation of employees,the quality of work and products, the company image and the satisfaction of employees,managers and customers.


In short: Good prevention is more than a social obligation- it also pays off economically.Successful prevention helps companies succeed. Scientific studies of the "Return on Prevention" (ROP) prove that every Dollar invested in safety and health generates a benefit of more than two Dollars in positive effects. Investments in safety and health are also reasonable because they avoid what are often many times higher financial costs as the result of accidents, occupational illnesses, lost time or operating disruptions.


Implementing the “VISION ZERO" prevention strategy is an ambitious undertaking that requires the full dedication and participation of many. Yet, one thing is clear: Dedicated employers, executives, motivated managers and vigilant employees in the operations ultimately determine the success or failure of implementing the VISION ZERO strategy.


So how can VISION ZERO be implemented successfully in an operation? What can you do as an employer or as a businessperson, executive, personnel officer, foreman or department manager? ISSA have compiled this VISION ZERO guideline for you in order to offer inspiration and tips for action you can personally take in your area of responsibility.One thing is apparent even at first glance: One does not necessarily have to spend money in order to start improving safety and health in the operation. Simply acting with awareness and leading consistently are often all that is required. Of course, sometimes investments in safety and health are unavoidable but these will pay off. ISSA have blazed new trails in the development of this guideline. They talked to 700 executives,managers and operations experts, asking them what straightforward measures they had good experiences with and what works. Furthermore, they asked labour inspectors and prevention experts of the accident insurance prevention services about essential requirements for safe and healthy operations based on their experience and about what is practical. All of this was incorporated as well proven success factors into this guideline and is now ready for you to put into practice. They made an effort to keep the guideline streamlined and manageable. In the course of analyzing the experiences, it turned out that they can be broken down into seven key success factors, namely, the"Seven Golden Rules".


*(Reference: the first edition of VISION ZERO – Guideline

Seven Golden Rules for implementation of the new ISSA – Strategy VISION ZERO at enterprise level, ISSA MiningRegistration online


( Application form / Course Preview )

Course Outline:

 

08.30-09.00               Registration

 

09.00-09.10               Opening by  Dr. Chaiyuth Chavalitnitikul, President of SHAWPAT

 

09.10-12.00               Corse Presentation by  Mr. Matthias Stenzel, Senior Consultant, ISSA Mining

- Introduction: “Vision Zero Strategy”

- The Principles of “Seven Golden Rules”

1.Take Leadership - Demonstrate Commitment

2. Identify Hazards - Control Risks

3. Define Targets - Develop Programs

4. Ensure a Safe and Healthy System - Be Well Organized!

5. Use Safe and Healthy MachinesandEquipment

6. Improve Qualification - Develop Competence

7. Invest in People - Motivate by Participation

12.00-13.00               Lunch

13.00-16.00               WORKSHOP: Implementation of the VISION ZERO Strategy at the enterprise level.


(Coffee breaks will be at 10.30 and 14.30, respectively)

Note:  The seminar and workshop program will be in English with Thai interpretation by

Dr. Dheera  Phong-anant, General Manager of SHAWPAT.

The training documents will be given in both Thai and English.

All attendees will receive a Certificate of Attendance afterwards.
Target group :


SPECIAL  PRICE

Registration     Fees

Program

Duration

Category

Fee

Tax

Total

The VISION ZERO Guideline: Seven Golden Rules to Implement the Vision Zero Strategy

 

6 hrs
(1 day)

 

SHAWPAT’s member

3,000

210

3,210

Non member

3,500

245

3,745

Annotation
Above  fees  including :   

1. Lunch  

2. 2- Coffee  Break  

3. Hand-out   

4. Certificate


การชำระเงิน

 1. เช็คสั่งจ่าย "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)"
  The    Safety and Health  at  Work  Promotion  Association (Thailand)
   
 2. โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)"
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 211-0-51828-5
  กรุณา
  แฟกซ์ใบ PAY IN SLIP พร้อมระบุชื่อบริษัท-หลักสูตรที่เข้าอบรม มาที่เบอร์แฟกซ์ 02884 1853
   
 3. สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป  4/2528  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.shawpat.or.th

r more information please conta

For  more  information  please  contact  : SHAWPAT   Tel 0 2884 1852