Facebook

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์จากภาคราชการและภาคเอกชนบนถนนเส้นทางงานความปลอดภัย
“จป.มือใหม่พบ จป.มือเก่าความปลอดภัยก้าวไกล”


ท่านยังมีปัญหานี้อยู่ไหม ?

  • ไม่รู้จะเริ่มต้นอาชีพงานความปลอดภัยอย่างไร ?
  • ทำงานมาหลายบริษัทแล้วก็ยังไม่ใช่ ?
  • ทำอย่างไรเราจะเข้าใจและทำงานความปลอดภัยได้ดี?


เรามาพบกันดีกว่าไหม  “มือใหม่มาเรียนรู้ประสบการณ์จากมือเก่า”

เหมาะสำหรับ

  • จป.เทคนิคขั้นสูงและวิชาชีพทั้งมือเก่าและมือใหม่
  • สนใจลงทะเบียนได้  อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท (รวมอาหารเที่ยงและ coffee Break 3 มื้อ  08.00-08.30 , 10.30-10.45 และ 14.30-14.45 )
  • โดยวิทยากร  นายโสภณ  พงษ์โสภณ   วิทยากรอิสระ


วันเสาร์ที่ 30  กรกฎาคม   2559

สถานที่ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ

รับจำนวนจำกัด  50 ท่านเท่านั้นิดรับสม้คร     ตรวจสอบรายชื่อที่สมัคร    


วิธีการชำระเงิน

 
  • เงินสด จ่าย  ณ ที่ทำการสมาคมฯ ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.)
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)"
  • โอนเงิน เข้าบัญชีชื่อ   "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)"

ธนาคาร
: ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน

ประเภทบัญชี
: สะสมทรัพย์

เลขที่บัญชี
: 211-0-51828-5กำหนดการอบรม