Facebook

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน และ 1-2 กรกฎาคม 2559
ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 สมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการรับส่วนลดทันที  500 บาท จากราคา 3,000 ลดเหลือ 2,500 บาท

 • เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่  17  มิถุนายน  2559
 • ได้รับวุฒิบัตรรับรองการเข้าสัมมนางานสัปดาห์ ฯ  ครั้งที่ 30 ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าสัมมนาวิชาการ
อัตราค่าลงทะเบียน  ( 3 วัน ต่อ 1 ท่าน )

รายละเอียด

จำนวนเงิน

VAT 7 %

ชำระสุทธิ

 ชำระเงินภายในวันที่  17 มิ.ย. 59

2,336.45

163.55

2,500

 ชำระเงินวันที่ 18 มิ.ย. 59 –  29 มิ.ย.59  และ หน้างาน

2,803.74

196.26

3,000


รายละเอียดการชำระเงิน

(สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งของกรมสรรพากร  ที่ ท.ป.4/2528)

 • เช็ค  สั่งจ่าย “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)”
  Safety  and Health at Work Promotion Association  (Thailand)

 •  โอนเข้าบัญชี   สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) 

ธนาคารกรุงเทพ   บัญชีสะสมทรัพย์ 
เลขที่ 2 110 609 282 
สาขาตลิ่งชันกรุณาแฟกซ์ใบสมัครและเอกสารการชำระเงินมาที่เบอร์   

 • 02-884-1852  ต่อ 210  , 02-448-5556  
 • หรือ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน  (ภายในวันที่  17 มิ.ย. 59 )

 1. ชำระเงินภายในวันที่   17  มิ.ย. 59
 2. กรณีโอนเงิน ให้แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่สมาคมฯ  เบอร์แฟกซ์  02-884-1852 ต่อ 210 , 02-448-5556  
  หรือทาง   E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  ( สมาคมฯ จะส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ไปให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
 3. ลงทะเบียน เซ็นชื่อขอรับบัตรและเอกสารเข้าห้องสัมมนาในวันงาน เวลา 07.00 - 09.00 น.


ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงินค่าสัมมนา ตั้งแต่วันที่  18 มิ.ย.59 – 29  มิ.ย.59 และลงทะเบียนหน้างาน

 • ชำระเงิน  (วันที่ 18  มิ.ย. 59 – 29 มิ.ย.59 )
  กรณีโอนเงิน ให้แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่สมาคมฯ เบอร์แฟกซ์  02-884-1852 ต่อ 210 ,02-448-5556  หรือทาง   E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงอีกครั้ง ณ จุดลงทะเบียนเพื่อขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

 • ลงทะเบียนและชำระเงินหน้างาน (วันที่ 30 มิ.ย.59 )
  จะได้รับใบรับเงินชั่วคราว (นำใบรับเงินชั่วคราวมาติดต่อขอรับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี วันที่  1 - 2 ก.ค. 59 / เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ จุดลงทะเบียน)
   
 • ลงทะเบียน เซ็นชื่อขอรับบัตรและเอกสารเข้าห้องสัมมนาในวันงาน   เวลา 07.00 - 09.00 น.

กรณีที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถส่งเอกสารการชำระเงินภายในวันที่ 29 มิ.ย. 59 ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงอีกครั้ง  ณ  จุดลงทะเบียนช่องยังไม่ชำระเงิน


การแก้ไขใบเสร็จ ติดต่อจุดลงทะเบียนหน้างานระหว่างวันที่   1 - 2  ก.ค. 59  เวลา 13.00 – 15.00 น. หรือ ณ สมาคมฯ  ในวันเวลาทำการ


สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ

 • เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการได้ทุกห้อง
 • ได้รับเอกสารประกอบการสัมมนา กระเป๋าเอกสาร,  CD  สรุปงานสัปดาห์ ฯ ครั้งที่ 29
 • ได้รับวุฒิบัตรผู้เข้าสัมมนาในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 30
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อและของว่าง  2  มื้อต่อวัน
 • ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

โทรศัพท์    0-2884-1852 , 0-2880-4803   ต่อ   301 – 306 , 201 - 214

โทรสาร     0-2884-1852  ต่อ 210 , 02-448-5556