Facebook
Article Index
ภาษาเวียดนาม
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
สุขภาพ
เครือญาติ
สภาพอากาศ
ทุกหน้าเครือญาติ


คำศัพท์ เสียง
พ่อ Bố / Ba
แม่ Mẹ / má
ลูกชาย Con trai
ลูกสาว Con gái
พี่ชาย Anh trai
พี่สาว Chị gái
น้องชาย Em trai
น้องสาว Em gái
ปู่ Ông nội
ย่า Bà nội
ตา Ông ngoại
ยาย Bà ngoại
ลุง Chú
ป้า (พี่สาวพ่อ / พี่สาวแม่) Bác
น้า (น้องสาวแม่)
น้าชาย Chú
น้าสาว
อา (น้องสาวพ่อ) Ông + tên
อา (ผู้ชาย) Bà + Tên
หลานชาย Cháu trai
หลานสาว Cháu gái
ลูกพี่ลูกน้อง Anh chị em họ
ลูกเขย Con rể
ลูกสะใภ้ Con dâu
พี่สะใภ้ Chị dâu
น้องสะใภ้ Em dâu
พี่เขย Anh rể
น้องเขย Em rể
พ่อตา Bố vợ
แม่ยาย mẹ vợ
พ่อผัว Bố chồng
แม่ผัว Mẹ chồng
สามี Chồng
ภรรยา Vợ
คุณมีพี่น้องกี่คน Bạn có bao nhiêu anh chị em?
ฉันมีพี่น้อง 2 คน Tôi có hai anh (chị / em)
ฉันมีพี่น้อง 5 คน ชายสอง หญิงสาม Tôi có năm anh (chị / em), hai anh (em) trai, ba chi (em) gái.
บ้านของคุณมีสมาชิกกี่คน Có bao nhiêu thành viên trong gia đình bạn?
บ้านฉันมีสมาชิก 4 คน Gia đình tôi có bốn thành viên
คุณอยู่กับใคร Bạn ở với ai?
ฉันอยู่กับพี่ชาย Tôi sống (cùng) với anh trai.
ฉันอยู่กับพี่สาว Tôi sống (cùng) với chị gái.
ฉันอยู่กับพ่อแม่ Tôi sống (cùng) với ba mẹ.
ที่บ้านมีใครบ้าง Gia đình bạn gồm những ai?
ที่บ้านฉันมีพ่อแม่ Gia đình tôi có ba mẹ.
ที่บ้านฉันมี ปู่ ย่า พ่อ แม่ และน้องสาว Gia đình tôi gồm có ông bà nội, bố mẹ, và em gái.
คุณมีลูกไหม Bạn có con không?
ฉันมีลูก 1 คน Tôi có một con trai (gái)
ฉันมีลูก 2 คน ผู้ชายคน ผู้หญิงคน Tôi có hai con, một trai, một gái.
ฉันไม่มีลูก Tôi không có con.
คุณแต่งงานมาแล้วกี่ปี Bạn kết hôn lâu chưa?
ฉันแต่งงานมาแล้ว 5 ปี Tôi kết hôn được năm năm.
ฉันยังไม่ได้แต่งงาน Tôi chưa có kết hôn.
ฉันยังเป็นโสด Tôi vẫn còn độc thân.