Facebook
Article Index
ภาษาสิงคโปร์
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
สุขภาพ
เครือญาติ
สภาพอากาศ
ทุกหน้าสกุลเงิน


สกุลเงิน ไท่ จู
ชนิดของเงิน
เหรียญ เฉียน
1 บาท เฉียน อี ไท่ จู
2 บาท เฉียน เอ้อ ไท่ จู
10 บาท เฉียน เอ้อ ไท่ จู
ธนบัตร
20 บาท จื่อปี้ เอ้อ ฉือ ไท่จู
50 บาท อู่ ฉือ ไท่จู
100 บาท อี ไป่ ไท่ จู
500 บาท อู ไป่ ไท่ จู
1000 บาท อี เชียน ไท่ จู