Facebook
Article Index
ภาษาสิงคโปร์
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
สุขภาพ
เครือญาติ
สภาพอากาศ
ทุกหน้าการนับเลข เวลา


คำศัพท์ เสียง
หนึ่ง อี
สอง เอ้อ
สาม ซาน
สี่ ซื่อ
ห้า อู่
หก ลิ่ว
เจ็ด ชี
แปด ปา
เก้า จิ่ว
สิบ ฉือ
วัน รื่อ
สัปดาห์ โจว
เดือน เยวี่ย
ปี เหนียน
กี่โมงแล้ว เซี่ยน ไจ้ จี่ เตี่ยน
ชั่วโมง ฉือ
นาที เฟินจง
เวลาช่วงเช้า (AM) ช่าง อู่
ตี 1 อี เตี่ยน
ตี 2 เอ้อ เตี่ยน
ตี 3 ซาน เตี่ยน
ตี 4 ซื่อ เตี่ยน
ตี 5 อู่ เตี่ยน
6 โมง ลิ่ว เตี่ยน
7 โมง ชี เตี่ยน
8 โมง ปา เตี่ยน
9 โมง จิ่ว เตี่ยน
10 โมง ฉือ เตี่ยน
11 โมง ฉือ อี เตี่ยน
12.00 น. เที่ยง จง อู่
เวลาช่วงบ่าย PM) เซี่ย อู่
13.00 น. เซี่ย อู่ อี เตี่ยน
14.00 น. เซี่ย อู่ เอ้อ เตี่ยน
15.00 น. ซาน
16.00 น เซี่ย อู่ ซื่อ เตี่ยน
17.00 น เซี่ย อู่ อู่ เตี่ยน
18.00 น. เซี่ย อู่ ลิ่ว เตี่ยน
19.00 น. เซี่ย อู่ ชี เตี่ยน
20.00 น. เซี่ย อู่ ปา เตี่ยน
21.00 น. เซี่ย อู่ จิ่ว เตี่ยน
22.00 น. เซี่ย อู่ ฉือ เตี่ยน
23.00 น. เซี่ย อู่ ฉือ อี เตี่ยน
19 สือ -จิ่ว
37 ซาน -สือ -ชี
890 ปา ไป่ จิ่ว สือ
4,723 ซื่อ -เชียน -ชี -ไป่ -เอ้อร์ -สือ -ซาน
16,481อี อี๋ -ว่าน -ลิ่ว -เชียน -ซื่อ -ไป่ -ป่า -สือ -อี
100,000 สือ -ว่าน
830,000 ปา -สือ -ซาน -ว่าน
1,000,000 ไป่ -ว่าน
วัน
วันจันทร์ ซิง -ชี -อี
วันอังคาร ซิง -ชี -เอ้อ
วันพุธ ซิง -ชี -ซาน
วันพฤหัส ซิง -ชี -ซื่อ
วันศุกร์ ซิง -ชี -อู่
วันเสาร์ ซิง -ชี -ลิ่ว
วันอาทิตย์ ซิง -ชี -รื่อ
วันหยุด เจี้ย -รื่อ
วันนี้ จิน -เทียน
วันพรุ่งนี้ หมิง -เทียน
เมื่อวาน จั่ว -เทียน
เดือน
มกราคม อี -เยวี่ย
กุมภาพันธ์ เอ้อ -เยวี่ย
มีนาคม ซาน -เยวี่ย
เมษายน ซื่อ เยวี่ย
พฤษภาคม อู่ -เยวี่ย
มิถุนายน ลิ่ว -เยวี่ย
กรกฎาคม ชี -เยวี่ย
สิงหาคม ปา -เยวี่ย
กันยายน จิ่ว -เยวี่ย
ตุลาคม สือ -เยวี่ย
พฤศจิกายน สือ -อี -เยวี่ย
ธันวาคม สือ -เอ้อ -เยวี่ย
15 นาที สือ -อู่ -เฟิน
30 นาที ซาน -สือ -เฟิน
45 นาที ซื่อ -สือ -อู่ -เฟิน
หมายเลขโทรศัพท์ 电话号码
02-299-5319 0-22-9-95-3-1-9
คุณเกิดวันอะไร? 你是哪天出生的?
ฉันเกิดวันจันทร์ 我是周一那天出生的。
ฉันเกิดวันอังคาร 我是周二那天出生的。
คุณเกิดวันที่เท่าไหร่? 你的生日是哪天?/你的生日是什么时候?
ฉันเกิดวันที่ 2 มกราคม 我出生于1月2号。
ฉันเกิดวันที่ 15 มีนาคม 我出生于3月15号。
คุณเกิดเดือนอะไร? 你是几月出生的?
ฉันเกิดเดือนพฤษภาคม 我是五月出生的。
ฉันเกิดเดือนกรกฎาคม 我是7月出生的。
คุณเกิดปีอะไร? 你是哪一年出生的?
ฉันเกิดปี คศ. 1965 我出生于1965年。
เขาเกิดปี คศ. 1980 他出生于1980年。
เวลานี้กี่โมง? 现在几点了?
เก้าโมงครึ่งตอนเช้า 早上9:30
อีกสิบห้านาทีเที่ยง 差15分12点
บ่ายสามโมง ยี่สิบนาที 下午3:20
ห้าโมงสี่สิบ ตอนเย็น 晚上5:40
คุณมีเงินติดตัวเท่าไร? 你有多少钱?
ฉันมีเงินติดตัวอยู่ 100,000 กีบ 我有100,000 老挝币。