Facebook
Article Index
มาเลเซีย/บูรไน
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
ทุกหน้าสกุลเงิน


สกุลเงิน ริงกิต (Ringgit)
อักษรย่อ : RM (Ringgit Malaysia)
ชนิดของเงิน
เหรียญ 5, 10, 20, 50 เซ็น
100 เซ็น = 1 ริงกิต
ธนบัตร 1, 5, 10, 50, 100 ริงกิต
*หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน