Facebook
Article Index
มาเลเซีย/บูรไน
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
ทุกหน้าสิ่งอำนวยความสะดวก


คำศัพท์
ห้องน้ำ แทนดัส (tandas)
โทรศัพท์ เทเลโฟน (telefon)
โทรศัพท์สาธารณะ เทเลโฟน อะวัม (telefon awam)
บัตรเติมเงิน เทเลโฟน ก๊าด (telefon kad)
โทรศัพท์มือถือ เทเลโฟน บิมบิท (telefon bimbit)
ตู้ ATM เอทีเอ็ม (ATM)
ผ้าเย็น ตัวล่า เซจุ๊ค (taula sejuk)
รองเท้าแตะ เซลีปา (selipar)
ผ้าเช็ดตัว ตัวล่า (tuala)
ผ้าเช็ดหน้า ซาปู ทันกัน (sapu tangan)
กล้องถ่ายรูป คาเมร่า (kamera)
กล้องวีดีโอ แคมคอเด้อร์ (camcorder)
*หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน