Facebook
Article Index
ภาษาลาว
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
ทุกหน้าการเดินทาง


คำศัพท์
โรงแรม โฮงแฮม
โรงภาพยนต์ โฮงหนัง
โรงละคร โฮงละคอน
โรงพยาบาล โฮงหมอ
พิพิธภัณฑ์ -
สถานีตำรวจ โฮงพัก
ภัตตาคาร ร้านกินดื่ม
ถนน ทาง
ร้านค้า ฮ้านขายเคื้อง
ห้างสรรพสินค้า ห้าง
ร้ายขายยา ฮ้านขายยาปัวพยาต
สวนสาธารณาะ สวนสาธารณะ
สนามกีฬา สนามกีฬา
สนามบิน เดิ่นบิน / เดิ่นยน
สถานีขนส่งสายเหนือ ขนส่งสายเหนือ
สถานีขนส่งสายใต้ ขนส่งสายใต้
สถานีขนส่งสายตะวันออก ขนส่งสายตะวันออก
ธนาคาร ทะนาคาน
รถแท็กซี่ แท้กซี่
รถเมล์ ลดเม
รถไฟฟ้า -
รถไฟฟ้าใต้ดิน -
เรือ เรือ
รถท้วร์ รถแสนซำบาย
เครื่องบิน ยน
สายการบิน สายการบิน
รถสามล้อ ซะกาแล้ต / จัมโบ้