Facebook
Article Index
ภาษาลาว
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
ทุกหน้าสิ่งอำนวยความสะดวก


คำศัพท์
ห้องน้ำ ส้วม
โทรศัพท์ โทรศัพท์
โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ
บัตรเติมเงิน บัตรเติมเงิน
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือ
ตู้ ATM ตู้เอทีเอ็ม
ผ้าเย็น ผ้าอนามัย
รองเท้าแตะ เกิบแตะ
ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดตัว
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดหน้า
กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายฮูป
กล้องวีดีโอ กล้องวิดีโอ