Facebook
Article Index
ภาษาลาว
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
ทุกหน้าช้อปปิ้ง


คำศัพท์
ราคาเท่าไร ราคาเท่าไหร่
ลดราคาได้ไหม ลดราคาได้บ่
เงินทอน เงินทอน
เงินสด เงินสด
บัตรเครติด บัตรเครดิต
ราคาแพง แพงหลาย
ราคาถูก ถืก
ซื้อ ซื้อ
ไม่ซื้อ บ่ซื้อดอก
เสื้อผ้า เสื้อผ้า / ซิ่น
รองเท้า เกิบ
เครื่องสำอางค์ แป้งทาหน้า
ยา ยา
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
กระเป๋า กระเป๋า
กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเงิน
หนังสือเดินทาง พาสปอร์ต