Facebook
Article Index
ภาษาลาว
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
ทุกหน้าสกุลเงิน


สกุลเงิน กีบ
อักษรย่อ : LAK
ชนิดของเงิน
เหรียญ 10, 20, 50 อัด
100 อัด = 1 กีบ
ธนบัตรที่ใช้บ่อย : 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 กีบ
ธนบัตรที่ไม่ค่อยใช้ : 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 กีบ