Facebook
Article Index
ภาษาลาว
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
ทุกหน้าอาหาร


คำศัพท์
น้ำ น้ำ
น้ำชา น้ำชา
น้ำแข็ง น้ำก้อน
กาแฟ กะเพ
กาแฟเย็น กะเพเย็น
กาแฟร้อน กะเพฮ้อน
นม นม
ครีม ครีม
น้ำผลไม้ น้ำหมากไม้
เนื้อหมู ซิ้นหมู
ไก่ ซี่นไก่
ปลา ซี่นปลา
เนื้อวัว ซี่นงัว
ผัก ผัก
ผลไม้ หมากไม้
อร่อย แซ่บ
ไม่อร่อย บ่แซ่บ
เผ็ด เผ็ด
หวาน หวาน
เปรี้ยว เปรี้ยว
เค็ม เค็ม
ก๋วยเตี๋ยว เฝอ
น้ำแกง แกง / ต้ม
ของหวาน ขนมหวาน
ขนม ขนม
ไอศครีม กะแลม