Facebook
Article Index
ภาษาพม่า
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
สุขภาพ
ทุกหน้าอาหารคำศัพท์ คำอ่าน เสียง
อาหารเช้า เมเนะซะ เม-เนะ-ซะ
อาหารกลางวัน ฉเรซะ ชะ-เร-ซะ
อาหารเย็น ยะซะ ยะ-ซะ
อาหารค่ำ ยะซะ ยะ-ซะ
ข้าว แฮะ แฮะ
น้ำ หยี่ หยี
น้าชา หยี่นุย หยี่-นุย
น้ำแข็ง หยี่เค หยี่-เค
กาแฟ ก่อฝี่ ก่อ-ฝี่
กาแฟเย็น ก่อฝี่เอ ก่อ-ฝี่-เอ
กาแฟร้อน ก่อฝี่จาน ก่อ-ฝี่-จาน
นม นุ่ก นุ่ก
ครีม ไล ไล
น้ำผลไม้ แต็ดตี่ยี่ แต็ด-ตี่-ยี่
เนื้อหมู แว้ตตา แว้ด-ตา
ไก่ เจ้ดตา แจ้ด-ตา
ปลา งา งา
เนื้อวัว อเมตา อะ-เม-ตา
ผัก ฮิมย่วน ฮิม-ย่วน
ผลไม้ ติดตี่ ติด-ตี่
อร่อย กงเหน กง-เหน
ไม่อร่อย สะกงยุ่ง สะ-กง-ยุ่ง
เผ็ด เชเด เช-เด
หวาน โชเด โช-เด
เปรี้ยว ชินเด ชิน-เด
เค็ม หงานเด หงาน-เด
ก๋วยเตี๋ยว เข้าซอย เข้า-ซอย
น้ำแกง อีเย่ อี-เย่
ของหวาน โม่งโชเด โม่ง-โช-เด
ขนม โมก โมก
ไอศครีม หยี่เคโมก หยี่-เค-โมก
โต๊ะอาหาร สะบวยอะซาอะส่า สะ-บวย-อะ-ซา-อะ-ส่า
เก้าอี้ กะหล่าไถ่ กะ-หล่า-ไถ่
จาน ปะแกน ปะ-ก่าน
ชาม ปะแกนโอ ปะ-ก่าน-โอ
จาน/ถ้วยเล็กๆ ด้วย ขั๊ว
ช้อน โชน สู่น
เกลือ ซา ซา
น้ำตาล ตะจา ตะ-จา
น้ำปลา งำปเยียหยี่ ง่าน-เปี่ย-เหย่
พริกป่น ด่าเจี๊ยะโมะ ตะ-โยะ-โม่น
พริกไทย ง่ะโยวกองโมะ ง่ะ-โยะ-เกา-โม่น
น้ำส้มสายชู เจ้าเธียงเย่ เจ้า-เฉี่ยน-เหย่
ช้อนกลาง สุ่ง สู่น
ส้อม คะยีน คะ-ยีน
ตะเกียบ ตู่ ตู่
แก้วน้ำ ยี่กั๊ว ยี่กั๊ว
ถ้วยน้ำชา ด้วยจาน และ-แพะ-ขั้ว
ถ้วยกาแฟ ด้วยก่อฝี่ ก่อ-ฝี่-ขั๊ว
กาน้ำชา ขะยา ขะ-ยา
หลอดดูดน้ำ ไป่ ไป้
ผ้าเช็ดปาก เละไก่หว่า และ-โต๊ะ-ปะ-หว่า
กระดาษทิชชู่ สักกู ติ๊ช-ชู
ไม้จิ้มฟัน ตั่วจ่าถูเดอ ตัว-จา-โท-ต่าน
ตู้เย็น หยี่เคเต๊ดต่า เหย่-แค-แต๊ะ-ต่า
ถังขยะ อะไม่มอง อะ-ไม่-โบง
ข้าวผัด ทมินจอว ทะ-มิน-จอ
ข้าวต้ม ซามปะยื่ว ส่าน-ปโยะ
บะหมี่ เข้าซอย เข้า-ซอย
ไข่ดาว เจะ อู้ อะ ฉิง เจะ-อู้-จ่อ
ไข่เจียว เจะอู้จอ เจะ-อู้-เข้า-จ่อ
ไข่ต้ม เจะอู้ เจะ-อู้-ปโยะ
ซอสพริก เพอะเย้าซี่ งะ-โยะ-สี่
ซอสมะเขือเทศ คะยั้นเซียนซี ขะ-ย่าน-เฉี่ยน-สี่
น้ำสลัด ยีแรแร ชะ-สะ-เหย่
เนย ท้อบั้ก ท้อ-บั้ก
แยม แจม แจม
ฉันกิน...ไม่ได้ จะมะ/จะหน่อซา...มะบู๊ จะ-มะ/จะ-หน่อ-ซา-โละ-มะ-ยะ-นู
ฉันแพ้...(อาหาร) จะมะ/จะหน่อมะใจ้บู๊...
อะซาอะส่า
ตี่-อะ-ซา-อ่ะ-ส่า-จะมะ/จะหน่อ- แนะ มะแต๊ะบู