Facebook
Article Index
ภาษาไทย
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
สุขภาพ
ทุกหน้าอาหารคำศัพท์ คำอ่าน เสียง
อาหารเช้า อาหารเช้า อา-หาน-เช้า
อาหารกลางวัน อาหารกลางวัน อา-หาน-กลาง-วัน
อาหารเย็น อาหารเย็น อา-หาน-เย็น
อาหารค่ำ อาหารค่ำ อา-หาน-ค่ำ
ข้าว ข้าว ข้าว
น้ำ น้ำ น้ำ
น้าชา น้าชา น้า-ชา
น้ำแข็ง น้ำแข็ง น้ำ-แข็ง
กาแฟ กาแฟ กา-แฟ
กาแฟเย็น กาแฟเย็น กา-แฟ-เย็น
กาแฟร้อน กาแฟร้อน กา-แฟ-ร้อน
นม นม นม
ครีม ครีม ครีม
น้ำผลไม้ น้ำผลไม้ น้ำ-ผน-ละ-ไม้
เนื้อหมู เนื้อหมู เนื้อ-หมู
ไก่ ไก่ ไก่
ปลา ปลา ปลา
เนื้อวัว เนื้อวัว เนื้อ-วัว
ผัก ผัก ผัก
ผลไม้ ผลไม้ ผน-ละ-ไม้
อร่อย อร่อย อะ-หร่อย
ไม่อร่อย ไม่อร่อย ไม่-อะ-หร่อย
เผ็ด เผ็ด เผ็ด
หวาน หวาน หวาน
เปรี้ยว เปรี้ยว เปรี้ยว
เค็ม เค็ม เค็ม
ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยว ก๋วย-เตี๋ยว
น้ำแกง น้ำแกง น้ำ-แกง
ของหวาน ของหวาน ของ-หวาน
ขนม ขนม ขะ-หนม
ไอศครีม ไอศครีม ไอ-สะ-ครีม