Facebook
65180_03.jpg (1080×720)

ในวันที่ 2-4 กันยายน 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย​ฯ​ ร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ (SHECU)​ จัดนิทรรศการผลงานด้านความปลอดภัย​ ในกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย​ (Chula​ Safety​2022)​ ภายในงาน​ Chula​ Sustainability​ Fest​ 2022

โดยมี​ คุณชัชชาติ​ สิทธิพันธุ์​ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเปิดงานและชมบูธนิทรรศการ​ และ​คุณ​สุมาลี​ ชนะชาญมงคล​ เป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย​ฯ​ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน​ในนามหน่วยงานภาคีเครือข่าย​ ซึ่งในงานนี้​ หน่วยงานผู้จัดงานได้ให้ความสำคัญในด้านการสร้างสังคมดี​ มีสุขด้วยวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่สนใจในกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มนิสิตนักศึกษา​ และกลุ่มภาคีเครือข่าย