Facebook
65164_1.jpg (1280×1280)

SHAWPAT และมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดี ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศกับสภากาชาดไทย การบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-11.30 น. ณ มิตซูนิวตัน (ตลิ่งชัน)