Facebook
64208_1.jpg (1535×1066)

SHAWPAT ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดสัมมนาออนไลน์ ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 10.00-12.00 น. ที่ผ่านมา หัวข้อ:การจัดการอาชีวอนามัยในสถานการณ์ Covid-19 ผ่านช่องทาง Facebook Live ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสาธารณสุข/รัฐสภา นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.สมุทรสาคร) ดร.ธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ กลุ่มอาสาสมัคร เพจเส้นด้าย และพิธีกรดำเนินรายการคุณนฤมล กลิ่นด้วง เจ้าหน้าที่เครือข่ายและโครงการพิเศษ 

ในกิจกรรมดังกล่าวมีการอธิบายและให้ความรู้ในประเด็น การจัดการอาชีวอนามัยในสถานการณ์ Covid-19       การจัดทำ Bubble and Seal ในโรงงานสำหรับแรงงานที่พักอาศัยนอกโรงงาน และในโรงงาน การทำ Home Isolation /Community Isolation/ Company Isolation ขั้นตอนการตรวจ RT-PCR antigen test Kit (ATK) รวมถึง Case Sharing กลุ่มอาสาสมัครช่วยผู้ป่วย Covid-19

การสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าชมการถ่ายทอดสดมากกว่า 270 ท่าน และนอกจากกิจกรรมสัมมนา ยังมีกิจกรรมลุ้นรางวัลสำหรับผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live กดถูกใจและกดแชร์

รับชมการสัมมนาย้อนหลังได้ที่ : https://www.facebook.com/shawpat/videos/396858161808727/