Facebook




64014_7.jpg (2048×1365)

เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้พร้อมด้วยสมุดลงนามถวายพระพรของผู้บริหาร กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสมาคมฯและร่วมลงนามถวายพระพรถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง