Facebook
100161.jpg (2048×1365)

รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมพร้อมด้วยกิจกรรมสังสรรค์เนื่องในโอกาสปีใหม่ เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร