Facebook
8.jpg (2048×1365)

ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.15 น. รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "โรงงานอัจฉริยะยุคใหม่ : สิ่งที่ต้องเลิกทำและเริ่มทำได้แล้ว" ในงาน FACTECH 2021 - NETWORK มองอนาคต..การพัฒนาสู่โรงงานอัจฉริยะ ณ โซนกิจกรรม "METALEX The Moment" ฮอล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา