Facebook
ผิดพลาด
  • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
notice
  • JW_PLG_SIG_NOTICE_03 images/Gallery/1039


นายธำรง คุโณปการ อุปนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานประกันสังคม

{gallery}1039{/gallery}

นายธำรง คุโณปการ  อุปนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานประกันสังคม