Facebook

รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ (ชุดใหม่) ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมแสดงความยินดีต่อ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ