Facebook
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561  ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)   ร่วมเป็นเกียรติในงาน Chula Safety 2018 : ชาวจุฬาฯ อุ่นใจ สร้างสังคมปลอดภัยใกล้ตัว จัดขึ้นโดยศูนย์ความปลอดภัยงานชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ  ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว  สมาคมฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมความรู้แฝงความสนุกสนาน อาทิ กิจกรรมเสวนา ห้องนิทรรศการ ลานกิจกรรม ฐานความรู้ด้านความปลอดภัย ห้องจำลองการประเมินความเสี่ยง เรียนรู้การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประกวดภาพถ่ายความปลอดภัยในการทำงาน Safety in CU ผลงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของหน่วยงานในจุฬาฯ และกิจกรรมเกมส์แฝงความรู้ด้านความปลอดภัย พร้อมของรางวัลมากมาย