Facebook

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย )   รับสมัครงาน


เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. สาขาโยธา (สัญญาจ้าง 1 ปี)

หน้าที่รับผิดชอบ

  •  ควบคุมการก่อสร้างให้ตรงตามแผนงาน
  •  ควบคุมการดำเนินโครงการตามกำหนดระยะเวลา
  •  ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  •  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ความชำนาญด้านอื่น

  •  มีประสบกาณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
  •  สามารถอ่านและเขียนแบบงานก่อสร้างได้
  •  สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานเฉพาะหน้าได้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่

  • โทร.02-884-1852 ต่อ 311 คุณฤดีมาส /ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
  • e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน