Facebook

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย )   รับสมัครงาน


เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารด้านจ่ายทุกประเภท และเช็คจ่าย
 • สรุป-ตรวจสอบของเอกสาร การเงิน-บัญชี
 • จัดทำเอกสารด้านภาษีทุกประเภท
 • ตรวจสอบ JOB
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความชำนาญด้านอื่น
 •  มีความสามารถในการสื่อสาร และการประสานงาน
 •  มีความอดทน และการทำงานที่มีความรอบคอบ และตรวจสอบอย่างละเอียด
 •  มีความรู้ด้านภาษีอากร
 •  มีความรู้ด้านโปรแกรม Express

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่

 • โทร.02-884-1852 ต่อ 311 คุณฤดีมาส /ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 • e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน