Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ ปีที่ 31 พร้อมทั้งมีการมอบทุนการพัฒนากิจกรรมความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ที่ปรึกษา กรรมการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมงานอย่างคับคั่ง​