ดาวน์โหลดใบจองสื่อ

บริษัทที่ใช้บริการยืมสื่อ

รายชื่อบอร์ด Rollup 

  • มาสคอต


มาสคอทหนุ่มโรงงานมาสคอทสาวโรงงานมาสคอทดับเพลิงชายมาสคอทดับเพลิงหญิง
ค่าบำรุง
1,500 บ./สมาชิก 1,000 บ.
ค่าบำรุง
1,500 บ./สมาชิก 1,000 บ.
ค่าบำรุง
1,500 บ./สมาชิก 1,000 บ.
ค่าบำรุง
1,500 บ./สมาชิก 1,000 บ.

ค่ามัดจำ 2,000 บาทค่ามัดจำ 2,000 บาทค่ามัดจำ 2,000 บาทค่ามัดจำ 2,000 บาท


มาสคอท Safety birds ตัวผู้มาสคอท Safety birds ตัวเมีย

ค่าบำรุง
-1,500 บ./สมาชิก 1,000 บ.
ค่าบำรุง
1,500 บ./สมาชิก 1,000 บ.


ค่ามัดจำ 2,000 บาท
ค่ามัดจำ 2,000 บาท  • เกมส์

เกมส์วงล้อเกมส์โยนห่วงเกมส์สลอตหมุน
ค่าบำรุง
1,000 บ./สมาชิก 800 บ.
ค่าบำรุง
1,000 บ./สมาชิก 800 บ.
ค่าบำรุง
1,000 บ./สมาชิก 800 บ.

ค่ามัดจำ 1,000 บาทค่ามัดจำ 1,000 บาทค่ามัดจำ 1,000 บาท