Facebook
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอลโซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด

     จำหน่ายสินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเครื่องทดสอบคุณภาพวัสดุในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ ESI ยังจัดทำโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ESI ก่อตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มของทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์มกกว่า 10 ปี ในเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม   จดทะเบียนธุรกิจอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนามคม 2554   แม้ว่าบริษัทจะมีอายุกิจการไม่มากนักแต่เรามั่นใจว่าทีมบุคลากรส่วนใหญ่ของ ESI จะสามารถใช้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่เป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจและพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรระดับประเทศ

สินค้าที่ ESI ให้การจำหน่ายและดูแล แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

  • เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
  • เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • เครื่องทดสอบคุณภาพวัสดุเชิงอุตสาหกรรม


Read 2211 times Last modified on พฤหัสบดี, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑๔:%M