Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปประเด็นกฎหมายความปลอดภัย 251
2 การบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ 731
3 TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 428
4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 679
5 วัฒนธรรมความปลอดภัย เชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วย VISION ZERO 801
6 ความปลอดภัยสำหรับยอดหัวหน้างาน 1813
7 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 535
8 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 557
9 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 1108
10 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 3355
11 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 3913
12 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 4512
13 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 2636
14 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 17108
15 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 3222
16 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 9467
17 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 5660
18 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 2418
19 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 2267
20 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 3375
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL