Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 423
2 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 2087
3 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 2534
4 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 1483
5 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 1955
6 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 9288
7 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 2625
8 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 5467
9 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 3907
10 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 2039
11 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 1509
12 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 2799
13 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 5721
14 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 6341
15 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 1339
16 5ส เพื่อความปลอดภัย 2357
17 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 6649
18 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 1544
19 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 1985
20 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 2172
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL