Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 2867
2 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 1178
3 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 1256
4 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 560
5 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 1966
6 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 2957
7 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 5218
8 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 804
9 5ส เพื่อความปลอดภัย 486
10 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 1006
11 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 281
12 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 1232
13 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1573
14 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 6193
15 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 5595
16 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 1098
17 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 2517
18 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ACTIVITY) 3926
19 หลักการพื้นฐานของกลุ่ม QC Circle 1361
20 การสอบสวนอุบัติเหตุ 8735
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL