Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ความปลอดภัยสำหรับยอดหัวหน้างาน 999
2 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 174
3 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 364
4 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 822
5 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 2801
6 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 3315
7 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 3153
8 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 2385
9 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 13115
10 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 3011
11 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 7047
12 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 4785
13 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 2256
14 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 1929
15 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 3107
16 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 6974
17 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 6809
18 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 1579
19 5ส เพื่อความปลอดภัย 3192
20 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 8619
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL