Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 25
2 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 215
3 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 609
4 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 2443
5 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 2856
6 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 2176
7 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 2155
8 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 11289
9 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 2844
10 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 6218
11 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 4275
12 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 2131
13 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 1697
14 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 2949
15 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 6243
16 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 6549
17 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 1450
18 5ส เพื่อความปลอดภัย 2735
19 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 7609
20 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 1857
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL