Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การสร้างเสริมจิตสำนึกคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 1007
2 สรุปประเด็นสำคัญในการสังเกต ด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 767
3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 865
4 กฏและระบบอนุญาตเข้าปฎิบัติงาน 1443
5 5ส เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6411
6 ภาวะผู้นำด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย HSE Leadership 3037
7 การควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ด้วยเทคนิค Hazard Prediction Hazard Prediction Hazard Prediction Hazard Prediction ตามแนวทางของเพื่อนช่วยเพื่อน 1540
8 สรุปประเด็นกฎหมายความปลอดภัย 3116
9 การบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ 3046
10 TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 1708
11 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 2221
12 วัฒนธรรมความปลอดภัย เชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วย VISION ZERO 1943
13 ความปลอดภัยสำหรับยอดหัวหน้างาน 2686
14 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 2275
15 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 1330
16 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 1767
17 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 4076
18 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 5691
19 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 8198
20 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 3487
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL