Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 1516
2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 462
3 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 1440
4 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 4452
5 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 2048
6 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 3904
7 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 2911
8 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 1817
9 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 1156
10 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 2488
11 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 4707
12 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 5894
13 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 1163
14 5ส เพื่อความปลอดภัย 1716
15 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 4181
16 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 948
17 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 1692
18 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1927
19 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 6975
20 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 13617
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL