Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ภาวะผู้นำด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย HSE Leadership 1511
2 การควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ด้วยเทคนิค Hazard Prediction Hazard Prediction Hazard Prediction Hazard Prediction ตามแนวทางของเพื่อนช่วยเพื่อน 1013
3 สรุปประเด็นกฎหมายความปลอดภัย 1642
4 การบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ 1818
5 TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 1069
6 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 1499
7 วัฒนธรรมความปลอดภัย เชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วย VISION ZERO 1316
8 ความปลอดภัยสำหรับยอดหัวหน้างาน 2221
9 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 1182
10 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 849
11 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 1368
12 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 3633
13 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 4635
14 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 6185
15 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 2954
16 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 24204
17 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 3553
18 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 13246
19 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 6804
20 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 2679
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL