Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 1200
2 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 3098
3 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 1518
4 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 1491
5 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 757
6 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 2095
7 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 3236
8 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 5319
9 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 877
10 5ส เพื่อความปลอดภัย 768
11 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 1615
12 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 383
13 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 1337
14 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1627
15 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 6356
16 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 7360
17 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 1192
18 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 2818
19 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ACTIVITY) 4716
20 หลักการพื้นฐานของกลุ่ม QC Circle 1439
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL