Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 1581
2 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 2099
3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 837
4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 1742
5 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 6646
6 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 2343
7 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 4574
8 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 3437
9 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 1903
10 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 1329
11 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 2650
12 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 5170
13 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 6101
14 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 1239
15 5ส เพื่อความปลอดภัย 2037
16 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 5453
17 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 1218
18 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 1837
19 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 2045
20 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 7288
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL