Facebook
banner_news-shawpat.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ขอเชิญสัมมนาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัดและการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 112
2 แผนฝึกอบรมหลักสูตร จ.นครราชสีมา ประจำปี 2560 669
3 ความปลอดภัยในทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 611
4 ขอเชิญสัมมนา/workshop หัวข้อ "โรคนิวโมโคนิโอซิสและการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฯ 395
5 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 1269
6 หลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรง 3 วัน 2 คืน 1399
7 แผนฝึกอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ปี 2560 766
8 แผนการจัดอบรมภาคใต้ จ.สงขลา ปี 2560 936
9 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “คุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน” 1045
10 เปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (จป.บริหาร และ คปอ.) 2246
11 ขอเชิญสัมมนา/workshop หัวข้อ "โรคนิวโมโคนิโอซิสและการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฯ 2258
12 การประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน 2741
13 ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 990
14 Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) and Zero-Accident Activities 2677
15 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ SAFETY WEEK 30 4086
16 ขอเชิญอบรมหลักสูตรด้านการยศาสตร์ 2 หลักสูตร 1229
17 ขอเชิญอบรมหลักสูตร : หลักการบริหารความปลอดภัยวิถีพุทธ 2170
18 ขอเชิญพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จป.มือใหม่พบ จป.มือเก่าความปลอดภัยก้าวไกล” 4945
19 The VISION ZERO-GUIDELINE Seven Golden Rules to Implement the Vision Zero Strategy 13719
20 ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการและชมนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 30 8166
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL