Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 4561
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 23883
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 48821
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 21592
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 21620
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 51584
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 13278
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 64913
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 90749
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 8559
11 มาตรฐานสีท่อ 20058
12 อัคคีภัย 34681
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 75782
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 12755
15 เสียงดัง (Noise) 64588
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 12190
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 8622