Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 15783
2 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 39854
3 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 13544
4 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 11424
5 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 36612
6 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 11098
7 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 43591
8 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 60247
9 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 6615
10 มาตรฐานสีท่อ 13633
11 อัคคีภัย 23184
12 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 46807
13 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 10164
14 เสียงดัง (Noise) 35678
15 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 9385
16 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 6897