Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 17668
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 43156
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 60623
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 30369
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 30380
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 70020
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 15055
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 89352
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 145930
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 10220
11 มาตรฐานสีท่อ 25541
12 อัคคีภัย 45509
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 98745
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 15387
15 เสียงดัง (Noise) 84091
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 14046
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 9890