Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 1366
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 19810
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 45600
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 18660
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 17696
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 45205
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 12533
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 57842
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 77459
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 7900
11 มาตรฐานสีท่อ 17572
12 อัคคีภัย 29884
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 65255
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 11727
15 เสียงดัง (Noise) 50664
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 11151
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 8121