Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 45231
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 89226
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 79082
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 46864
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 34831
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 99359
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 17459
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 127850
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 207340
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 12574
11 มาตรฐานสีท่อ 33450
12 อัคคีภัย 66583
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 129956
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 21675
15 เสียงดัง (Noise) 103692
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 16097
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 20979