Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 27112
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 56383
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 65147
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 34061
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 31794
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 78822
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 15798
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 101928
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 168848
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 10868
11 มาตรฐานสีท่อ 27617
12 อัคคีภัย 49833
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 107138
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 16979
15 เสียงดัง (Noise) 90519
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 14585
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 13032