Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 18751
2 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 43977
3 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 17297
4 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 15890
5 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 42718
6 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 12139
7 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 53364
8 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 71327
9 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 7528
10 มาตรฐานสีท่อ 16644
11 อัคคีภัย 27933
12 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 59967
13 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 11257
14 เสียงดัง (Noise) 45696
15 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 10542
16 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 7842