Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 2034
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 21180
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 47043
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 19921
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 19386
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 47782
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 12840
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 60723
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 82627
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 8124
11 มาตรฐานสีท่อ 18547
12 อัคคีภัย 31712
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 69365
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 12146
15 เสียงดัง (Noise) 55412
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 11568
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 8295