Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 7434
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 26308
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 50624
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 23272
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 23781
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 54928
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 13685
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 71415
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 102969
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 8956
11 มาตรฐานสีท่อ 21454
12 อัคคีภัย 36278
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 80269
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 13113
15 เสียงดัง (Noise) 69291
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 12706
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 8940