Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 61875
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 138378
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 98439
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 66839
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 38574
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 130826
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 19627
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 174234
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 269517
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 14479
11 มาตรฐานสีท่อ 39263
12 อัคคีภัย 88963
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 167571
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 29905
15 เสียงดัง (Noise) 127844
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 18333
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 30745