Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 17953
2 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 42860
3 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 16133
4 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 14645
5 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 40849
6 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 11785
7 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 50266
8 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 67211
9 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 7315
10 มาตรฐานสีท่อ 15905
11 อัคคีภัย 26454
12 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 55848
13 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 10968
14 เสียงดัง (Noise) 42710
15 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 10205
16 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 7631