Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 72423
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 176622
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 109797
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 77819
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 41590
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 154483
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 21194
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 209959
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 297078
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 16157
11 มาตรฐานสีท่อ 42870
12 อัคคีภัย 109970
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 198708
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 34829
15 เสียงดัง (Noise) 141976
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 19947
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 38926