Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 9092
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 28765
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 52197
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 24417
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 25232
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 57365
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 13986
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 75824
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 113787
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 9174
11 มาตรฐานสีท่อ 22376
12 อัคคีภัย 38076
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 84542
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 13399
15 เสียงดัง (Noise) 72292
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 12975
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 9114