Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 35218
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 69780
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 71009
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 40315
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 33343
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 87477
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 16434
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 113692
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 186538
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 11624
11 มาตรฐานสีท่อ 30334
12 อัคคีภัย 57674
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 116574
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 19289
15 เสียงดัง (Noise) 96094
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 15219
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 16709