Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 11829
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 33453
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 55370
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 26622
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 27027
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 61830
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 14339
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 81438
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 125473
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 9490
11 มาตรฐานสีท่อ 23361
12 อัคคีภัย 40650
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 90659
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 14003
15 เสียงดัง (Noise) 77158
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 13429
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 9486