Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 41957
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 81759
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 76478
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 44718
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 34237
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 94680
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 17025
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 122614
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 200529
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 12196
11 มาตรฐานสีท่อ 32038
12 อัคคีภัย 63158
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 123804
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 20648
15 เสียงดัง (Noise) 100615
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 15704
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 19494