Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 16843
2 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 41442
3 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 14779
4 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 12903
5 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 38460
6 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 11391
7 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 46743
8 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 63290
9 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 6971
10 มาตรฐานสีท่อ 14740
11 อัคคีภัย 24968
12 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 50555
13 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 10630
14 เสียงดัง (Noise) 39290
15 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 9814
16 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 7262