Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 14759
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 37648
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 58293
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 28493
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 28627
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 66117
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 14631
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 85544
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 137282
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 9812
11 มาตรฐานสีท่อ 24344
12 อัคคีภัย 42719
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 94778
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 14698
15 เสียงดัง (Noise) 80698
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 13716
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 9671