Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 20832
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 48753
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 62828
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 31997
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 31243
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 73548
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 15497
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 93338
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 152251
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 10515
11 มาตรฐานสีท่อ 26589
12 อัคคีภัย 47528
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 102529
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 16164
15 เสียงดัง (Noise) 87276
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 14300
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 10629