Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 17172
2 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 41927
3 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 15285
4 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 13295
5 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 39218
6 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 11514
7 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 48023
8 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 64212
9 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 7094
10 มาตรฐานสีท่อ 15073
11 อัคคีภัย 25431
12 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 52166
13 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 10782
14 เสียงดัง (Noise) 40651
15 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 9934
16 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 7386