Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 49734
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 98824
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 82640
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 50087
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 35617
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 105949
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 18049
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 139986
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 221719
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 13116
11 มาตรฐานสีท่อ 35127
12 อัคคีภัย 69108
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 139136
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 23200
15 เสียงดัง (Noise) 108112
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 16718
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 22994