Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 39379
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 76936
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 74316
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 42851
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 33848
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 91577
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 16756
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 118948
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 194154
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 11926
11 มาตรฐานสีท่อ 31256
12 อัคคีภัย 60684
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 120666
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 20008
15 เสียงดัง (Noise) 98559
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 15497
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 18428