Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 31168
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 63477
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 67681
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 36872
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 32594
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 83280
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 16070
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 108109
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 177711
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 11241
11 มาตรฐานสีท่อ 29115
12 อัคคีภัย 53126
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 111180
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 18052
15 เสียงดัง (Noise) 93180
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 14908
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 15018