Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 54377
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 113056
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 87366
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 55069
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 36308
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 115407
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 18655
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 154886
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 240925
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 13489
11 มาตรฐานสีท่อ 36215
12 อัคคีภัย 74009
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 148947
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 25558
15 เสียงดัง (Noise) 113209
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 17214
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 25803