Facebook
banner_news-event.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 สนับสนุนเงินช่วยเหลือโครงการเพื่อน้องที่ห่างไกลจากสายใยเครื่อข่าย จป.ครั้งที่ 17 340
42 จัดสัมมนา/Workshop โรคนิวโมโคนิโอซิส และการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฝุ่นและก๊าซ 1272
43 จัดกิจกรรม SHAWPAT Family Day ประจำปี 2560 605
44 รับการตรวจติดตามจาก Auditor Team ของ United Registrar of System (Thailand) 1145
45 มอบของรางวัลและขนมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 509
46 พิธีส่งมอบสถานีเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงาน 404
47 พิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ 673
48 3 หน่วยงานหลักร่วมผลักดัน Safety Thailand 473
49 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2559 452
50 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APOSHO 32 Interim Committee Meeting 1388
51 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 437
52 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพฯ รุ่นที่ 2 896
53 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน 890
54 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาและดูงาน 526
55 ร่วมแสดงความยินดี Dr.Kazutaka Kogi 485
56 สัมมนา/Workshop หัวข้อ Pneumonociosis and Fit test for Dust and Gas Masks 822
57 ร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 601
58 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล รับมอบงานตำแหน่งนายกสมาคมต่อเนื่องอีกหนึ่งสมัย 1782
59 ร่วมแสดงความยินดี นาย ชัยธนา ไชยมงคล ผอ.สสปท.คนแรก 670
60 มอบกระเช้าแก่ น.ส.พรรณี ศรียุทธศักดิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 388
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL