Facebook
banner_news-event.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 จัดกิจกรรม SHAWPAT Family Day ประจำปี 2560 353
22 รับการตรวจติดตามจาก Auditor Team ของ United Registrar of System (Thailand) 953
23 มอบของรางวัลและขนมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 288
24 พิธีส่งมอบสถานีเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงาน 274
25 พิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ 376
26 3 หน่วยงานหลักร่วมผลักดัน Safety Thailand 256
27 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2559 294
28 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APOSHO 32 Interim Committee Meeting 1011
29 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 272
30 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพฯ รุ่นที่ 2 586
31 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน 674
32 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาและดูงาน 378
33 ร่วมแสดงความยินดี Dr.Kazutaka Kogi 291
34 สัมมนา/Workshop หัวข้อ Pneumonociosis and Fit test for Dust and Gas Masks 601
35 ร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 443
36 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล รับมอบงานตำแหน่งนายกสมาคมต่อเนื่องอีกหนึ่งสมัย 1408
37 ร่วมแสดงความยินดี นาย ชัยธนา ไชยมงคล ผอ.สสปท.คนแรก 452
38 มอบกระเช้าแก่ น.ส.พรรณี ศรียุทธศักดิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 294
39 พิธีรับมอบโฉนดที่ดินและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ 417
40 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 368
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL