Facebook
banner_news-event.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 Asia OSH JISHA-SHAWPAT Partnership Training Project on OSHMS & Zero Accident Activities 848
22 สนับสนุนเงินช่วยเหลือโครงการเพื่อน้องที่ห่างไกลจากสายใยเครื่อข่าย จป.ครั้งที่ 17 222
23 จัดสัมมนา/Workshop โรคนิวโมโคนิโอซิส และการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฝุ่นและก๊าซ 964
24 จัดกิจกรรม SHAWPAT Family Day ประจำปี 2560 398
25 รับการตรวจติดตามจาก Auditor Team ของ United Registrar of System (Thailand) 990
26 มอบของรางวัลและขนมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 323
27 พิธีส่งมอบสถานีเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงาน 298
28 พิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ 429
29 3 หน่วยงานหลักร่วมผลักดัน Safety Thailand 283
30 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2559 323
31 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APOSHO 32 Interim Committee Meeting 1081
32 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 294
33 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพฯ รุ่นที่ 2 634
34 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน 717
35 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาและดูงาน 407
36 ร่วมแสดงความยินดี Dr.Kazutaka Kogi 331
37 สัมมนา/Workshop หัวข้อ Pneumonociosis and Fit test for Dust and Gas Masks 636
38 ร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 471
39 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล รับมอบงานตำแหน่งนายกสมาคมต่อเนื่องอีกหนึ่งสมัย 1487
40 ร่วมแสดงความยินดี นาย ชัยธนา ไชยมงคล ผอ.สสปท.คนแรก 505
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL