Facebook
banner_news-event.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
101 คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดตั้ง สสปท.เข้าอวยพรปีใหมีนายกสมาคมฯ 432
102 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 936
103 ร่วมอวยพรปลัดกระทรวงแรงงานและอธิบดี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 1079
104 ร่วมอวยพรผู้บริหารกรมฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 536
105 JISHA Occupational Safety and Health (OSH) Seminar FY 2014 1386
106 การประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2557 501
107 รับการตรวจติดตาม ISO 9001:2008, ISO 29990:2010 (Re-Certificate) 810
108 สัมมนาวิทยากรสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปี 2557 1183
109 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ 1179
110 เข้าร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 684
111 พิธีลงนามรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ 791
112 เข้าร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 760
113 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ 708
114 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 672
115 นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าร่วมแสดงความยินดีปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ 645
116 13th Annual GREENTECH Safety Aword 2014 885
117 เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยฯ ลาว เข้าศึกษาดูงานสมาคมฯ 1122
118 สมาคมฯ ร่วมจัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ปี 2554 991
119 งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 972
120 ประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการตาม พรบ.2554 1048
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL