Facebook
banner_news-event.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
101 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 918
102 ร่วมอวยพรปลัดกระทรวงแรงงานและอธิบดี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 1043
103 ร่วมอวยพรผู้บริหารกรมฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 510
104 JISHA Occupational Safety and Health (OSH) Seminar FY 2014 1370
105 การประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2557 482
106 รับการตรวจติดตาม ISO 9001:2008, ISO 29990:2010 (Re-Certificate) 792
107 สัมมนาวิทยากรสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปี 2557 1174
108 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ 1123
109 เข้าร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 665
110 พิธีลงนามรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ 772
111 เข้าร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 747
112 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ 697
113 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 659
114 นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าร่วมแสดงความยินดีปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ 633
115 13th Annual GREENTECH Safety Aword 2014 871
116 เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยฯ ลาว เข้าศึกษาดูงานสมาคมฯ 1111
117 สมาคมฯ ร่วมจัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ปี 2554 984
118 งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 965
119 ประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการตาม พรบ.2554 1037
120 ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดี กสร.และเลขาธิการ สปส. 971
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL