Facebook
banner_news-event.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รับการตรวจติดตามจาก Auditor Team ของ United Registrar of System (Thailand) 110
2 มอบของรางวัลและขนมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 98
3 พิธีส่งมอบสถานีเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงาน 100
4 พิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ 75
5 3 หน่วยงานหลักร่วมผลักดัน Safety Thailand 108
6 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2559 144
7 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APOSHO 32 Interim Committee Meeting 384
8 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 149
9 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพฯ รุ่นที่ 2 390
10 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน 491
11 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาและดูงาน 226
12 ร่วมแสดงความยินดี Dr.Kazutaka Kogi 134
13 สัมมนา/Workshop หัวข้อ Pneumonociosis and Fit test for Dust and Gas Masks 445
14 ร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 304
15 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล รับมอบงานตำแหน่งนายกสมาคมต่อเนื่องอีกหนึ่งสมัย 826
16 ร่วมแสดงความยินดี นาย ชัยธนา ไชยมงคล ผอ.สสปท.คนแรก 312
17 มอบกระเช้าแก่ น.ส.พรรณี ศรียุทธศักดิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 203
18 พิธีรับมอบโฉนดที่ดินและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ 316
19 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 269
20 ประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตเกื้อกูล บริจาคเครื่องสำหรับการสอนและฝึกหัดเพื่อการกระตุกหัวใจอัตโนมัติภายนอก 372
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL