Facebook
banner_news-event.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563 (คณะกรรมการชุดใหม่) 36
2 แสดงความยินดี นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน 68
3 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2563 พร้อมพิธีส่งมอบงานคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ 114
4 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 4392
5 ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 330
6 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2563 377
7 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 478
8 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 1211
9 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563 780
10 ร่วมอวยพร พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการบริหาร สสปท. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 789
11 ร่วมอวยพร หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 1532
12 ร่วมอวยพร นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 1240
13 ร่วมอวยพรนายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 1320
14 แสดงความยินดีต่อ นายนรินทร์ บุญพร้อม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน 1371
15 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2562 และกิจกรรมสังสรรค์เนื่องในโอกาสปีใหม่ 1139
16 ร่วมจัดกิจกรรม "จป.จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม" เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2562 1513
17 เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 1627
18 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน 1578
19 ประชุมระดมสมอง "Valuable, Visible and Vigorous SHAWPAT" 1489
20 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1252
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL