Facebook
banner_news-event.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 จัดสัมมนาวิชาการหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย รุ่นที่ 2 23
2 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2560 77
3 Asia OSH JISHA-SHAWPAT Partnership Training Project on OSHMS & Zero Accident Activities 163
4 สนับสนุนเงินช่วยเหลือโครงการเพื่อน้องที่ห่างไกลจากสายใยเครื่อข่าย จป.ครั้งที่ 17 69
5 จัดสัมมนา/Workshop โรคนิวโมโคนิโอซิส และการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฝุ่นและก๊าซ 464
6 จัดกิจกรรม SHAWPAT Family Day ประจำปี 2560 222
7 รับการตรวจติดตามจาก Auditor Team ของ United Registrar of System (Thailand) 835
8 มอบของรางวัลและขนมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 172
9 พิธีส่งมอบสถานีเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงาน 177
10 พิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ 155
11 3 หน่วยงานหลักร่วมผลักดัน Safety Thailand 159
12 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2559 192
13 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APOSHO 32 Interim Committee Meeting 581
14 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 189
15 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพฯ รุ่นที่ 2 444
16 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน 539
17 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาและดูงาน 266
18 ร่วมแสดงความยินดี Dr.Kazutaka Kogi 160
19 สัมมนา/Workshop หัวข้อ Pneumonociosis and Fit test for Dust and Gas Masks 473
20 ร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 331
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL