Facebook
banner_news-event.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 มอบรางวัลการประกวดคำขวัญ 5 ส. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ 60
2 จัดสัมมนาวิชาการหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย รุ่นที่ 2 395
3 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2560 275
4 Asia OSH JISHA-SHAWPAT Partnership Training Project on OSHMS & Zero Accident Activities 499
5 สนับสนุนเงินช่วยเหลือโครงการเพื่อน้องที่ห่างไกลจากสายใยเครื่อข่าย จป.ครั้งที่ 17 129
6 จัดสัมมนา/Workshop โรคนิวโมโคนิโอซิส และการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฝุ่นและก๊าซ 656
7 จัดกิจกรรม SHAWPAT Family Day ประจำปี 2560 274
8 รับการตรวจติดตามจาก Auditor Team ของ United Registrar of System (Thailand) 890
9 มอบของรางวัลและขนมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 228
10 พิธีส่งมอบสถานีเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงาน 232
11 พิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ 280
12 3 หน่วยงานหลักร่วมผลักดัน Safety Thailand 203
13 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2559 225
14 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APOSHO 32 Interim Committee Meeting 771
15 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 229
16 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพฯ รุ่นที่ 2 491
17 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน 587
18 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาและดูงาน 326
19 ร่วมแสดงความยินดี Dr.Kazutaka Kogi 215
20 สัมมนา/Workshop หัวข้อ Pneumonociosis and Fit test for Dust and Gas Masks 539
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL