Facebook

         เปิดให้บริการแล้ว !! สำหรับหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และหลักสูตร คปอ. ในเขตจังหวัดระยอง  จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง 

         สมาคมฯ ได้ขยายสถานที่จัดอบรมขึ้น ณ  โรงแรมเอวาน่า แหลมฉบัง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสถานประกอบกิจการในเขตจังหวัดชลบุรี  ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียง 


แผนการฝึกอบรม
Tel 02 884 1852 , 02 880 4803 Fax 02 884 1853 , 028804591
www.shawpat.or.th
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1924
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้อนุญาต (ตามกฎหมาย)
18/09/2560 - 18/09/2560
เอวาน่า (แหลมฉบัง)
2,500 / 2,000
0 / 30
1905
จป.หัวหน้างาน
19/09/2560 - 20/09/2560
เอวาน่า (แหลมฉบัง)
2,000 / 1,800
0 / 50
1908
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
21/09/2560 - 22/09/2560
เอวาน่า (แหลมฉบัง)
2,000 / 1,800
0 / 50
1925
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้อนุญาต (ตามกฎหมาย)
13/11/2560 - 13/11/2560
เอวาน่า (แหลมฉบัง)
2,500 / 2,000
0 / 30
1906
จป.หัวหน้างาน
14/11/2560 - 15/11/2560
เอวาน่า (แหลมฉบัง)
2,000 / 1,800
0 / 50
1909
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
16/11/2560 - 17/11/2560
เอวาน่า (แหลมฉบัง)
2,000 / 1,800
0 / 50โรงแรมเอวาน่า แหลมฉบัง
ที่อยู่ : 114/99 ซอยแหลมทอง 2 หมู่ 10 Thungsukhla ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โรงแรมห่างจากนิคมฯ เพียง 1.5 กม.

แผนที่