Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้มอบราคาพิเศษให้กับลูกค้าคนสำคัญ ในการอบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานสําหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554 (ภาษาไทย / 6 ชั่วโมง) ในช่วงตลอดเดือนเมษายน (ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2563) จากเดิมราคาปกติที่ 30 ท่าน/ 16,000 บาท

hot.jpg (998×1080)  ลดพิเศษ เหลือ 30 ท่าน/ 13,000 บาทเท่านั้น (ก่อนVat)

***เงื่อนไขดังนี้***

1.1) วันที่จัดอบรมจะต้องอยู่ในช่วง 1-30 เมษายน 2563 เท่านั้น
1.2) ราคาตามโปรโมชั่นเป็นราคาพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกและลูกค้าทั่วไป
1.3) ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลและยืนยันการจองตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 30 เมษายน

button_quotation_inhouse.jpg (700×80)


ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ

คุณกัณญภัทร วรโชติวัฒณ

 089-927-6722  หรือ 02-880-4803 02-8841852 ต่อ 1

 shw_inhouse  

  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน